Ce este Biomasa?Definiție: Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură, inclusiv substanțele vegetale și animale, silvicultură și industriile conexe, precum și partea biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane. Biomasa reprezintă resursa regenerabilă cea mai abundentă de pe planetă. Aceasta include absolut toată materia organică produsă prin procesele metabolice ale organismelor vii. Biomasa este prima formă de energie utilizată de om, odată cu descoperirea focului.

Folosirea energetică al biomasei se bazează deci pe arderea ei, proces prin care ea degajează energie termică.

După cărbunele, petrolul și gazele naturale, biomasa ocupă în lume locul al patrulea dintre resursele energetice cele mai importante. La nivelul mediei mondiale energia de biomasă acoperă 14% din totalul energiei utilizate, în cazul țărilor în curs de dezvoltare ajungând chiar la 34%.

Se consideră ca fiind surse de energie bazată pe biomasă:

– produse secundare și deșeuri rezultate din producția agricolă (paie, coceni, etc.),
– plante cultivate pentru scop energetic (rapiță, sfeclă de zahăr, diferite specii de copaci),
– biomasă de proveniență animală (bălegar etc.),
– produse secundare provenite din silvicultură și prelucrarea lemnelor (așchii de lemn, rumeguș, scoarță, etc.).

Caracteristicile biomasei, ca sursă de energie:

– regenerarea ei se bazează pe fotosinteză;
– acumularea și conservarea de energie se produce datorită faptului, că în procesul de fotosinteză energia solară se înmagazinează ca energie chimică în substanțele organice dezvoltate în plante;
– utilizare acestei surse de energie se poate realiza în așa fel, încât să nu ducă la creșterea cantității de bioxid de carbon din atmosferă;
– emisia de substanțe dăunătoare este substanțial mai redusă în comparație cu sursele de energie fosile;
– oferă un efect benefic dezvoltării rurale, creării locurilor de muncă, pentru aranjarea și îngrijirea mediului nostru înconjurător.

Posibilități de utilizare

Biomasa, ca sursă de energie se poate valorifica în următoarele moduri:

1 Direct: prin ardere, cu preparare prealabilă sau fără;

2 Indirect: după o transformare chimică (lichefiere, gazificare), rezultând combustibil lichid sau gaz inflamabil;


Biomasa valorificabilă pentru scopuri energetice este compusă din substanțe organice, deșeuri lemnoase sau vegetale, sau din materii prime provenite de la plante cultivate în mod special pentru ramura energetică.


Cele mai importante avantaje ale utilizării sursei de energie alternative se manifestă în protecția mediului, în politicile energetice sau în gestionarea deșeurilor, astfel:
• Asigură o producție de energie continuă.
• Scade poluarea mediului (cantitatea emisiei de CO2  este mai mică).
• Crește capacitatea de obținere de venituri ale populației din mediul rural.
• Se îmbunătățește starea mediului înconjurător, se rezolvă problema curățirii pășunilor.
• Ne stă la dispoziție oriunde, nu este legată de locul de proveniență.
• Utilizează și deșeurile agricole.
• Există surse de finanțare pentru procurarea de mașini și instalații pentru producerea ei.

Cazanul de biomasă pentru arderea deșeurilor de masă lemnoasă și rumeguș

Aceste cazane sunt cele mai economice instalații de ardere automate. Vorbim despre un sistem prin care se ard substanțe solide. Aprinderea automată și dozarea automată oferă consumatorilor un grad de confort asemănător utilizării gazelor. Timpul necesar pentru curățire și service depind bineînțeles de gradul de înzestrare al cazanului și de materia primă utilizată pentru ardere.

Este importantă alegerea adecvată al sistemului de încărcare și de dozare, conectate la cazan. La alegerea lor trebuie ținute cont de mai multe aspecte:
– ce putere are cazanul selectat?
– care este capacitatea de depozitare, respectiv de ce capacitate am avea nevoie?
– cu ce fel de substanțe dorim să alimentăm cazanul?
– care este metoda de încărcare al depozitului?
– dacă dorim să avem depozit extern sau intern?
– la ce apropiere de cazan putem plasa depozitul?

Acest tip de cazan poate asigura energia începând de la case de locuit mai mici și terminând cu centrale termice uriașe. Instalația protejează mediul înconjurător, emisia de CO2 este redusă,  iar materia primă pentru ardere se poate procura ușor. 

Să vorbească cifrele!
• cazanul poate să ardă materii prime având o umiditate ajungând chiar la 50%
• poate avea un randament cifrând la chiar 95% (în funcție de gradul de umiditate)
• asigură o economie de până la 70% într-un ciclu de încălzire