Gestionarea sustenabilă a deșeurilor verzi în Locodeni

În momentul de față în satul Locodeni obținem energia termică din deșeurile verzi provenite din curățirea pădurilor și pășunilor. Cazanul produs pentru acest scop este alimentat de deșeurile provenite din curățire pădurilor și al pășunilor, respective din deșeurile provenite în urma prelucrării lemnului.

Obiectivul direct al proiectului: înființarea unui sistem de încălzire în atelierele administrate de către Fundația de Tineret din Locodeni – LIA, în scopul reducerii cheltuielilor de încălzire, respectiv pentru crearea de noi locuri de muncă.

Instalația pusă în funcțiune în acest scop este potrivită pentru arderea/utilizarea de rumeguș, așchii de lemn și deșeuri de lemne mărunțite. Luând în considerare capacitatea de utilizare de biomasă al cazanului vom construi un depozit pentru materia primă, aici vom depozita cantitatea necesară pentru consumul zilnic al cazanului. Dezvoltarea proiectată va avea pe termen lung rezultatul direct: înlocuirea sistemului de încălzire al clădirilor aparținătoare fundației, bazată în momentul de față pe gaze naturale, cu un nou sistem, pe baza energiei regenerabile ale biomasei, conducând la o importantă reducere a cheltuielilor de încălzire. Deoarece pentru încălzire sunt utilizate ca materie primă deșeurile verzi provenite din pădurile și pășunile care aparțin satului și regiunii, astfel, pe lângă realizarea unui sistem de încălzire economic și care protejează mediul, vom contribui la un mediu înconjurător mai curat, mai ordonat.  Tinerii dezavantajați, care se află sub ocrotirea Fundației, vor putea să lucreze regulat la curățirea pădurilor și pășunilor și al albiilor de crengi și alte resturi, în formă organizată și sub îndrumarea unor specialiști, având la dispoziție mașinile și utilajele necesare, iar tot ei vor putea lucra la prelucrarea și pregătirea materiei prime pentru încălzit.       

Proiectul mai intenționează să mai ofere un exemplu și un model pentru localitățile din regiune, pentru mobilizarea lor pentru folosirea deșeurilor verzi provenite din apropierea lor în scopuri de încălzire și de utilizare eficientă. Utilizând această tehnologie, comunitățile își pot asigura astfel de exemplu încălzirea unor clădiri publice – biserici, primării, școli, grădinițe, etc.