Prezentare
Micul sat Locodeni, situat în Regiunea Odorhei al județului Harghita, a devenit recunoscut în ultimii ani mai ales acelor activități și realizări de amploare, care urmăresc în primul rând sprijinirea tinerilor dezavantajați.  Încă din mijlocul anilor 90 Fundația de Tineret din Locodeni – LIA, împreună cu Fundația Wolter și-au propus ca scop ajutorarea copiilor și tinerilor aflați în dificultate și dezavantajați, iar în interesul lor s-a înființat Satul de Tineret din Locodeni, care le asigură căminul, locul de muncă și posibilitățile de educare și formare.

Acestei inițiative de pionierat se alăturează acuma un nou proiect: înființăm aici prima unitate de producție pentru valorificarea energetică a biomasei din Valea Homoroadelor, respectiv realizăm și punem în funcțiune un sistem de încălzire bazată pe această sursă de energie.   

Proiectul este demarat cu ajutorul Guvernului Norvegian, ea are denumirea de Managementul sustenabil al deșeurilor verzi și îl considerăm ca pe un pas dătător de speranță, fiindcă prin el creăm o astfel de întreprindere inovativă, care se dedică în egală măsură atât protecției mediului, cât și asigurării ocupării tinerilor dezavantajați.

Obiectivele noastre concrete:

1 realizarea unui sistemului de încălzire bazat pe utilizarea biomasei în incintele atelierelor Fundației de Tineret din Locodeni – LIA,

2 înființarea unui serviciu pentru colectarea deșeurilor verzi,

3 producerea și valorificarea unor mărfuri provenite din deșeuri lemnoase.

Inițiativa noastră o considerăm importantă deoarece:

  • nu mai ardem pe câmp și în păduri și nu irosim materii vegetale considerate neutile, care totuși ne-ar putea asigura încălzirea caselor noastre,
  • valorificăm deșeurile lemnoase, astfel se vor tăia și defrișa mai puține păduri,
  • asigurăm căldură și confort tinerilor dezavantajați, aflați în îngrijirea noastră,
  • creăm noi locuri de muncă,
  • micul sat Locodeni devine un promotor și un model de autosustenabilitate în Ținutul Secuiesc.