Gestionarea deșeurilor verzi în centrul atenției

În perioada 2-3 iunie, în Locodeni (Harghita), Fundația LIA organizează al doilea ciclu al cursului de formare “Managementul sustenabil al deșeurilor verzi”, proiect lansat în martie 2015. Cursurile vor avea loc între orele 9,00 - 17,00, în ambele zile, și vor fi susținute și de această dată de lectorii Jorun Tønnesen și Johan Ellingsen din partea organizației norvegiene Norgesvel, iar grupul țintă constă în continuare din liderii și membrii composesoratelor, proprietarilor de păduri și pășuni, specialiștilor de protecția mediului.

Săptămâna “Școala altfel”

În procesul de producție de biomasă, comunitatea noastră consideră extrem de importantă și scopul educațional al proiectului. În acest scop, în cadrul săptămânii “Școala altfel” 2015 i-am prezentat sutelor de elevi ai școlilor primare conceptul de gestionare a deșeurilor verzi - a producției de biomasă.

Copiii au învățat despre posibilitatea de utilizare a crengilor, cherestelei, a talașului și a altor deșeuri verzi, au urmărit întregul proces de producție – de la așchie până la brichetă.
S-au pus multe întrebări interesante, copiii îmbogățindu-se cu o experiență practică prin vizita lor la fabrica de producție biomasă.

Cazanele cu funcționare pe biomasă sau rumeguș

Cazanele cu funcționare pe biomasă sau rumeguș constituie soluții ecologice și economice, iar un astfel de cazan a construit Péter József, cu ajutorul vărului său, în vederea încălzirii casei sale din Sâncrai. Inițial, ideea a fost întâmpinată cu scepticism de către prieteni, însă mai târziu, el a primit mai multe cereri pentru construirea unor sisteme similare.

„Pe termen lung, ar fi utilă achiziționarea unei mașini de frezat de mare capacitate, și construirea unui cazan pentru întregul sat, cu ajutorul căruia am putea încălzi mai multe clădiri publice și private, cum ar fi: printre altele, școala, grădinița sau chiar sediul asociației proprietarilor” – afirmă Péter József. Conform acestei idei, ar putea fi stabilit un loc, unde oricine poate să-și adune deșeurile verzi, care, după tocare, pot fi utilizate ca combustibil pentru cazan, iar în cazul în care se adună o cantitate de biomasă mult mai mare decât cea necesară, aceasta s-ar putea valorifica în alte localități.